credit
kredi personale me iute
Kredi Personale për çdo plan dhe ëndërr që ke

.

Apliko tani për kredi konsumatore deri në 600,000 Lekë.
ALL
Muaj
0 ALL/muaj
NEI (Norma efektive e interesit)
0 %
Ky informacion është vetëm për qëllime demonstrimi. Për një ofertë të personalizuar, lexo Politikën tonë të Privatësisë, Termat & Kushtet dhe plotëso formularin e aplikimit.
Forma e Aplikimit

Lutemi të plotësosh të gjitha informacionet e kërkuara.

Numri Personal i Identifikimit nuk është i saktë.

Numri i telefonit nuk është i vlefshëm.

Invalid birthdate

Rifinanco kredinë konsumatore ose apliko për kredi Agro.

rifinanco me iute
Rifinanco me iute.
Rifinanco me iute kredinë tënde konsumatore në institucione të tjera! Merr kontrollin e financave dhe përfito kushte më fleksibël pagese.
  • Shuma 5,000 ALL - 600,000 ALL
  • Periudha 48 muaj
  • Norma efektive e interesit 39.79%
rrit aktivitetin permes kredise agro
Rrit aktivitetin përmes kredisë agro.
Kriter për aplikim: Përvojë në bujqësi si biznes i regjistruar.
‎‎‎

  • Shuma 5,000 ALL - 600,000 ALL
  • Periudha 48 muaj
  • Norma efektive e interesit 39.79%
my - iute kredi konsumatore

Aplikacioni Myiute

Kredi, pagesa, oferta – 24/7 në celularin tënd.

  • Menaxho kreditë kudo që je.
  • Apliko ose kontrollo kredinë online.
  • Paguaj këstet pa dalë nga shtëpia.
  • Përfito kredi me kushtet më të mira.

10% ulje në komision për çdo aplikim!