Limiti ditor dhe mujor i transaksioneve

Siguria është prioriteti ynë kryesor, prandaj vendosja e limiteve të transaksioneve ofron një mbrojtje shtesë për ju. Duke vendosur kufizime, ne ndihmojmë në zbutjen e rrezikut të transaksioneve të paautorizuara dhe garantojmë sigurinë e fondeve tuaja.

Limitet transaksionale të llogarisë së pagesës të klientit:

  • Limiti Ditor i transaksioneve 500,000 Lekë
  • Limiti Mujor i transaksioneve 900,000 Lekë

Limiti ditor i klientit rinovohet në 00:01, Limiti mujor rinovohet në ditën e parë të muajit në 00:01.