Shërbimet e Ofruara

iute mundëson një ekosistem për pagesat, transfertat dhe veprimet me para ndërmjet individëve dhe bizneseve. Përveç kësaj, iute ofron gjithashtu akses në kredi dhe i lejon përdoruesit të paguajnë për produkte dhe shërbime Më Vonë me këste përmes zgjidhjeve Smart 0% dhe Flexi.

Disa nga shërbimet që ofron iute:

 

  • Llogari pagesash në Lekë
  • Informacioni i llogarisë
  • Paguaj Tani – duke skanuar kodin QR në pikat e partnerëve
  • Paguaj Më Vonë – akses në shërbime kreditore
  • Transferta dalëse brenda Shqipërisë
  • Transferta hyrëse nga institucionet e tjera financiare
  • Marrja e cash-it në ATM iute
  • Marrja e cash-it në pikat e shitjeve të agjentëve iute
  • Shtimi i cash-it te agjentët iute
  • Pagesë e skeduluar